maland-n_ringsminister.jpg
Innfør norsk ROT- og RUT fradrag nå !

Småbedriftsforbundet sendte den 7.1.2016 brev til statsminister og næringsministeren. Det er nå mer enn 5 år siden Småbedriftsforbundet sist tok dette opp med norske myndigheter. Vårt håp er at dette også blir inført i Norge. ROT-avdrag er uten tvil den beste, hurtigste og mest effektive måten å hjelpe småbedriftene i Norge i det nye året 2016.
beersheva1_1.jpg
Småbedriftsforbundets skogsplanting i Israel

I samsvar med tidligere landsmøtevedtak, er vi stolt over å kunne informere om at Småbedriftsforbundet sommeren 2015 endelig kunne bidra med skogsplanting i Israel. <br/> Området vi fikk tildelt er Dudaim Forest, nord for Beer Sheva i Negev ørkenen. Kr 75.000.- ble overført for planting av 1000 trær. Dette representer en LUND. Småbedriftsforbundet har fått avsatt område til en egen SKOG,som betyr 10 x 1000 trær. Vårt område er nå del av prosjektet "Det grønne beltet" i Beèr Sheva. Prosjektets mål er å fremme økologisk mangfold i området samt bekjempe ørkenspredning.<br/>
overarbeidet_2_2.jpg
Høringsuttalelse vedr. ny lov om regnskapsplikt

Småbedriftsforbundets høringsuttalelse ble sendt Finansdepartementet den 2. desember 2015. <br/> <br/> I samsvar med regnskapslovgivningen i våre naboland Sverige og Danmark, vil vi at foretaksklassen "Mikroforetak" innføres i norsk regnskapslovgivning. For denne gruppen, med terskelverdier for balansesum under 2,75 mill, nettoomsetning mindre enn 5,5 mill og under 10 ansatte, föreslås at regnskapsplikt først inntrer dersom en av terskelverdiene er overskredet, uavhengig av juridisk form.<br/>