Tel_Aviv_1.jpg
Rekreasjon,Badeferie og Innovation Festival i Tel Aviv

Småbedriftsforbundet inviterer, i samarbeid med Plussreiser og reiseleder Siv Karin Håvold, til en 9 dagers tur, med bading i Middelhavet og rekreasjon på hotel Gilgal i hjertet av Tel Aviv, en 2-3 minutts spasertur fra badestranden. Se nærmere informasjon på www.hotelgilgal.com og www.dldtelaviv.com.<br/> <br/> Avreise med Turkish Airlines fra Oslo tirsdag 4.9.kl 12.00 med ankomst Tel Aviv kl 20.05. Hjemreise fra Tel Aviv den 13.9.kl 09.55 med ankomst Oslo kl 16.55. <br/> <br/> Pris pr. person i dobbeltrom: Kr 13.350.-. I prisen inngår flyreise Oslo- Tel Aviv tur/retur, flyavgifter og overnatting 9 døgn på hotel Gilgal med frokost. Tillegg for enkeltrom kr 5.600.-.<br/> <br/> OBS! Medlemmer av Småbedriftsforbundet får rabatt på kr 1.000.- pr. medlem.<br/> <br/> Se nærmere info: www.hotelgilgal.com og www.dldtelaviv.com <br/> <br/> Påmeldingsfrist: Mandag 2. juli 2018.<br/> <br/> Kontakt: post@smaabedriftsforbundet.no for nærmere informasjon.<br/> <br/> <br/> <br/>
ISRAEL - et land å samarbeide med - ikke til å boikotte.

Israel er det eneste demokratiske landet i Midt-østen, og har den største konsentrasjonen av innovasjon og entreprenørskap pr. kvadratkilometer i verden i dag. I stedet for å boikotte, må Norge heller utvikle samarbeidet med landet.Stiftelsen Morgenstjernen i Asker, har nylig bidratt økonomisk med utvikling av en ny hjemmeside på norsk som viser noen av de aktuelle områder som norske bedrifter kan utvikle nytt og spennende samarbeid. <br/> <br/> Gå inn på : www.Siliconwadi.no <br/> <br/> for nærmere informasjon. <br/> <br/> Statsminister Benyamin Netanyahu uttalte nylig at flere land nå vil kunngjøre opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Israel. Flere muslimske land har tilnærmet seg Israel de siste årene, og jødestaten har i dag bilaterale forbindelser med 160 land. Netanyahu sa at det nå nesten ikke går en dag uten at land gir uttrykk for at de ønsker å opprette nye forbindelser med Israel på grunn av landets økonomi, teknologi og etterretning.<br/> Israel og Storbritania skal denne uken starte forhandlinger om en ny frihandelseavtale mellom landene. Strobritannias beslutning om å gå ut av EU-systemet, gjør at de nå vil forhandle nye handelsavtaler med flere land. Dette er eksempel som også Norge bør følge opp. Les mer om Israel på www.MIFF.no <br/>
overarbeidet_2_4.jpg
Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovutvalget har lagt frem sin andre delutredning om ny norsk regnskapslov. Det mest omfattende av de temaene utvalget tar opp, gjelder årsberetningen.Her foreslår utvalget blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt. Dette er forhold som Småbedriftsforbundet hilser velkommen og gir sin fulle støtte til.<br/> <br/> Utvalget foreslår også at småbedrifter som ikke omfattes av regnskapsdirektivet, vil kunne nøye seg med å offentliggjøre noen hovedtall fra næringsoppgaven. Etter Småbedriftsforbundet vurdering, er dette svært gledelige - og reelle forenklinger for småbedriftene i Norge.