bilde_fareskilt_1.gif
LO vedtar boikott av ISRAEL

FOR EN SKAM!! LO har nettopp vedtatt FULL boikott av ISRAEL. LO gir støtte<br/> <br/> til en politikk som har som mål å UTSLETTE VERDENS ENESTE JØDISKE STAT!<br/> <br/> Organisasjonen Med Israel For Fred (MIFF) har avslørt LO's demonisering og <br/> <br/> dobbeltstandard. MIFF melder dette nå i kveld. <br/> <br/> Les mer på MIFF.no<br/> <br/>
ISRAEL - et lite land som Norge må samarbeide med

Israel - et land på størrelse med Hedemark fylke, er den eneste demokratiske staten i dette området. Norge må derfor utvikle samarbeidet med landet - spesielt i tider hvor destruktive krefter i vårt land forsøker å boikotte handel med Israel.<br/> <br/> Statsminister Benyamin Netanyahu sa nylig at enda et land vil nå kunngjøre opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Israel. Flere muslimske land har tilnærmet seg Israel de siste årene, og jødestaten har i dag bilaterale forbindelser med 160 land. Netanyahu sa at det nå nesten ikke går en dag uten at land gir uttrykk for at de ønsker å opprette forbindelser med Israel på grunn av landets økonomi, teknologi og etterretning.<br/> Israel og Storbritania skal denne uken starte forhandlinger om en ny frihandelseavtale mellom landene. Strobritannias beslutning om å gå ut av EU-systemet, gjør at de nå vil forhandle nye handelsavtaler med flere land. Dette er eksempel som også Norge bør følge opp. Les mer om Israel på www.MIFF.no <br/>
overarbeidet_2_4.jpg
Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovutvalget har lagt frem sin andre delutredning om ny norsk regnskapslov. Det mest omfattende av de temaene utvalget tar opp, gjelder årsberetningen.Her foreslår utvalget blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt. Dette er forhold som Småbedriftsforbundet hilser velkommen og gir sin fulle støtte til.<br/> <br/> Utvalget foreslår også at småbedrifter som ikke omfattes av regnskapsdirektivet, vil kunne nøye seg med å offentliggjøre noen hovedtall fra næringsoppgaven. Etter Småbedriftsforbundet vurdering, er dette svært gledelige - og reelle forenklinger for småbedriftene i Norge.