ISRAEL - et land å samarbeide med - ikke til å boikotte.

Israel er det eneste demokratiske landet i Midt-østen, og har den største konsentrasjonen av innovasjon og entreprenørskap pr. kvadratkilometer i verden i dag. I stedet for å boikotte, må Norge heller utvikle samarbeidet med landet.Stiftelsen Morgenstjernen i Asker, har nylig bidratt økonomisk med utvikling av en ny hjemmeside på norsk som viser noen av de aktuelle områder som norske bedrifter kan utvikle nytt og spennende samarbeid. <br/> <br/> Gå inn på : www.Siliconwadi.no <br/> <br/> for nærmere informasjon. <br/> <br/> Statsminister Benyamin Netanyahu uttalte nylig at flere land nå vil kunngjøre opprettelsen av diplomatiske forbindelser med Israel. Flere muslimske land har tilnærmet seg Israel de siste årene, og jødestaten har i dag bilaterale forbindelser med 160 land. Netanyahu sa at det nå nesten ikke går en dag uten at land gir uttrykk for at de ønsker å opprette nye forbindelser med Israel på grunn av landets økonomi, teknologi og etterretning.<br/> Israel og Storbritania skal denne uken starte forhandlinger om en ny frihandelseavtale mellom landene. Strobritannias beslutning om å gå ut av EU-systemet, gjør at de nå vil forhandle nye handelsavtaler med flere land. Dette er eksempel som også Norge bør følge opp. Les mer om Israel på www.MIFF.no <br/>
overarbeidet_2_4.jpg
Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovutvalget har lagt frem sin andre delutredning om ny norsk regnskapslov. Det mest omfattende av de temaene utvalget tar opp, gjelder årsberetningen.Her foreslår utvalget blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt. Dette er forhold som Småbedriftsforbundet hilser velkommen og gir sin fulle støtte til.<br/> <br/> Utvalget foreslår også at småbedrifter som ikke omfattes av regnskapsdirektivet, vil kunne nøye seg med å offentliggjøre noen hovedtall fra næringsoppgaven. Etter Småbedriftsforbundet vurdering, er dette svært gledelige - og reelle forenklinger for småbedriftene i Norge.
maland-n_ringsminister.jpg
Innfør norsk ROT- og RUT fradrag nå !

Småbedriftsforbundet sendte den 7.1.2016 brev til statsminister og næringsministeren. Det er nå mer enn 5 år siden Småbedriftsforbundet sist tok dette opp med norske myndigheter. Vårt håp er at dette også blir inført i Norge. ROT-avdrag er uten tvil den beste, hurtigste og mest effektive måten å hjelpe småbedriftene i Norge i det nye året 2016.